Van 5 t/m 16 februari 2011 waren wij in Nieuw- Zeeland. Een viertal leden van de groep

is op 21 februari teruggegaan en 6 van Terschelling zijn pas op 5 maart weer teruggekomen.

 

Wij hebben hiervan het programma en  foto’s van Jan van der Meulen.

 

Ook hebben we het reisverslag op de site gezet, waar wij indertijd allemaal aan hebben

meegeschreven en dat door Broer en Aukje Veenstra is gebundeld tot dit fraaie exemplaar.